Natuurtuin 't Loo

Werkgroepen

Vrijwilligers van Natuurtuin ’t Loo kunnen kiezen voor deelname in één of meer werkgroepen:

Werken in de moestuin

De tuin wordt onderhouden door een grote groep enthousiaste mannen en vrouwen die op donderdagochtend komen werken. Hier worden de eetbare planten ecologisch verbouwd. De oogst wordt verdeeld onder de vrijwilligers of gebruikt door de kookgroep die er lekkere hapjes van maakt voor bezoekers van de evenementen op de natuurtuin.

Interesse? Neem contact op met Kees Beljaars via tuincoordinator@natuurtuin.org

Werken in de wilde plantentuin

Op maandagmiddag en woensdagmiddag werkt deze groep aan een tuin waarin inheemse wilde planten en bloemen in stand worden gehouden om een gevarieerd milieu te bieden aan zoveel mogelijk insecten en vogels.

Er is de afgelopen jaren een knaagdierenburcht gebouwd, een houtwal van snoeihout en een leemwand voor graafwespen. Ook hebben we nu een mooie kruidenspiraal en ligt er een prachtig verhard pad door de tuin, speciaal voor rolstoelers.

Interesse? Neem contact op met Kees Beljaars via tuincoordinator@natuurtuin.org

Educatiegroep

De doelstelling van deze groep is om mensen te leren ‘kijken’ naar de vele wonderen in de natuur en bewust maken van de samenhang van flora en fauna in de eigen omgeving. Daarvoor organiseert of coördineert deze groep veel verschillende activiteiten en evenementen voor bezoekers, cursussen, rondleidingen voor kinderen in schoolverband en stagemogelijkheden. Lees meer over wat Natuurtuin ’t Loo doet voor educatie.

Interesse? Neem contact op met Lisette Dekkers via: educatie@natuurtuin.org

Pr groep

Deze groep werkt aan promotie, communicatie en fondsenwerving voor Natuurtuin ’t Loo. Hier ligt een breed scala van werkzaamheden voor de communicatie over de natuurtuin via bijvoorbeeld de website, facebook en folders. Ook de promotie van de activiteiten en waar nodig het zoeken naar fondsen en sponsoren voor evenementen.

Interesse? Neem contact op met Herma Godschalk via pr@natuurtuin.org

Gastvrouwen / gastheren

Op deze mensen kunnen bezoekers rekenen voor een lekker bakje koffie of thee bij een rondleiding of evenement. Vind je het gezellig om bezoekers zich welkom te laten voelen en weet je hoe je koffie moet zetten? Dan is dit wellicht de groep voor jou.

Interesse? Neem contact op via info@natuurtuin.org

Rondleidersgroep

Ben je geïnteresseerd in de natuur en in de Natuurtuin in het bijzonder en vindt u het leuk om voor een groep te staan, dan ben je misschien de man/vrouw die onze rondleidersgroep kan komen versterken!
Je leidt in anderhalf uur een groep mensen door in de tuin. Vooraf krijg je een praktijkopleiding door mee te lopen met een ervaren rondleider. Het is leuk en gezellig werk met mensen die een dagje uit zijn en meestal vol bewondering zijn voor wat er op deze plek tot stand is gebracht.

Interesse? Neem contact op via rondleidingen@natuurtuin.org

Kookgroep

Kookgroep “Samen koken”

Elke tweede vrijdagmiddag in de maand en voor activiteiten kookt deze groep lekkere hapjes. Daarvoor gebruikt ze zoveel mogelijk oogst uit onze eigen natuurtuin. Uiteraard vegetarisch want vlees kweken we niet. Leer met elkaar biologisch koken en deel de resultaten met de bezoekers van evenementen. Zie ook Ecologische voeding en levenswijze

Belangstelling? Neem contact op via kookgroep@natuurtuin.org

Werkgroep Eco Natuurmarkt

Deze werkgroep organiseert het grootste jaarlijkse evenement in Natuurtuin ’t Loo. Daarvoor speur je naar je de nieuwste ontwikkelingen voor ecologisch en duurzaam leven, heb je contact met bedrijven of regel je de logistiek voor de marktkramen.

Voor de markt op zondag 25 juni 2017 zoeken we nog vrijwilligers voor de dag zelf en het opruimen op 26 juni.

Interesse? Neem contact op met Ger Burgmans via natuurmarkt@gmail.com

Bestuur

Het bestuur zorgt voor de organisatie, de contacten met gemeente en bedrijven, de financiën, vergunningen en ga zo maar door. De huidige bestuursleden zijn:

Mark Verhoeven, voorzitter. voorzitter@natuurtuin.org

Riny Kersten, secretaris. info@natuurtuin.org

Dorien Franken – van Ham, penningmeester. penningmeester@natuurtuin.org

Herma Godschalk, communicatie. pr@natuurtuin.org

Kees Beljaars en George van Och, tuincoördinators. tuincoordinator@natuurtuin.org

Jos van den Putte, bijenhouders. bijenhouders@natuurtuin.org

Ruud Kox, IVN. ivn@natuurtuin.org