Natuurtuin 't Loo

Vrijwilligers

In de natuurtuin werken we samen. We zijn blij met jouw hulp. Zie je een activiteit waarvan je denkt: dat is leuk om aan mee te doen, schroom dan niet je bij ons te melden. Dat kan door een mailtje te sturen naar bestuur@natuurtuin.org.

Je kunt je ook aansluiten bij een van de werkgroepen als je een vaste dag in de week / maand iets wilt doen. Kijk dan bij de werkgroepen wat je aanspreekt. Loop eens mee en beslis daarna of het iets voor je is.

Heb je zelf een idee voor de natuurtuin? Dan willen we graag met je overleggen of dat kan. Stuur een mailtje met je voorstel naar bestuur@natuurtuin.org

schoffelen in de moestuin
Tuingroep

Een grote groep enthousiaste mannen en vrouwen onderhoudt de tuin. Op donderdagochtend komt de groep bij elkaar die onder andere zorgt voor de moestuin, fruittuin en paddenpoel. Ook het groot onderhoud wordt door deze mensen verzorgd. Deze groep zal ook oogsten. Deze oogst is in eerste instantie bedoeld voor de catering voor bezoekers. Wat over is wordt verdeeld onder de vrijwilligers. De moestuin en fruittuin worden onderhouden volgens de uitgangspunten van VELT. Dat betekent ecologisch telen zonder pesticiden. Voor degenen die nog niet weten hoe je dat doet is er alle ruimte om van elkaar te leren.
.

vrijwilligster in de tuin
Onderhoud van de Wilde plantentuin

Op maandagmiddag en woensdagmiddag werkt deze groep aan een tuin met inheemse wilde planten en bloemen. De kleurenpracht die deze tuin oplevert is niet te beschrijven. Dit deel van de tuin biedt voedsel en onderdak aan zoveel mogelijk insecten en vogels.
Er is de afgelopen jaren een knaagdierenburcht gebouwd, een houtwal van snoeihout en een leemwand voor graafwespen.

Kookgroep “Samen koken”

Elke tweede vrijdagmiddag in de maand en voor activiteiten kookt deze groep lekkere hapjes. Daarvoor gebruikt ze zoveel mogelijk oogst uit onze eigen natuurtuin. Uiteraard vegetarisch want vlees kweken we niet. Leer met elkaar biologisch koken en deel de resultaten met de bezoekers van evenementen. Zie ook Ecologische voeding en levenswijze

kinderen met schepnetjes
Educatiegroep

De doelstelling van deze groep is om mensen te leren ‘kijken’ naar de vele wonderen in de natuur en bewust maken van de samenhang van flora en fauna in de eigen omgeving. Daarvoor organiseert of coördineert deze groep veel verschillende activiteiten en evenementen voor bezoekers, cursussen, rondleidingen voor kinderen in schoolverband en stagemogelijkheden. Lees meer over wat Natuurtuin ’t Loo doet voor educatie.

Bezoekers in de volop bloeiende wilde plantentuin
Rondleidersgroep

Ben je geïnteresseerd in de natuur en in de Natuurtuin in het bijzonder en vind je het leuk om voor een groep te staan, dan ben je misschien de man/vrouw die onze rondleidersgroep kan komen versterken!
De rondleidingen duren ongeveer anderhalf uur. Vooraf krijg je een praktijkopleiding door mee te lopen met een ervaren rondleider. Het is leuk en gezellig werk met mensen die een dagje uit zijn en meestal vol bewondering zijn voor wat er op deze plek tot stand is gebracht.
Je bepaalt zelf hoe vaak je een rondleiding wilt doen door op het rooster in te tekenen. Af en toe vragen we je om een keertje extra te komen als bezoekers een arrangement hebben geboekt.

Gastvrouwen / gastheren

Op deze mensen kunnen bezoekers rekenen voor een lekker bakje koffie of thee bij een rondleiding of evenement. Vind je het gezellig om bezoekers zich welkom te laten voelen en weet je hoe je koffie moet zetten? Dan is dit wellicht de groep voor jou.

Werkgroep Eco Natuurmarkt

Vind het leuk om events te organiseren en bedenken? Deze werkgroep organiseert het grootste jaarlijkse evenement in Natuurtuin ’t Loo. Daarvoor speur je naar je de nieuwste ontwikkelingen voor ecologisch en duurzaam leven, heb je contact met bedrijven of regel je de logistiek voor de marktkramen.

Interesse? Neem contact op met Mark Verhoeven via bestuur@natuurtuin.org

Pr groep

Deze groep werkt aan promotie, communicatie en fondsenwerving voor Natuurtuin ’t Loo. We ondersteunen de informatie voor de vrijwilligers, promotie van evenementen en het werven van vrijwilligers en donateurs. Hier ligt een breed scala van werkzaamheden. Bijvoorbeeld het onderhoud van de website, post op social media en perscontacten.