Natuurtuin ’t Loo

Vrijwilligers

Onmisbare vrijwilligers

Natuurtuin ’t Loo is een burgerinitiatief. De tuin en de activiteiten bestaan dankzij alle vrijwilligers. In 2017 waren dat ongeveer 90 betrokken mensen.

Er is veel te doen in de Natuurtuin: onderhoud van de tuin en ontmoetingscentrum De Wingerd, het ontvangen en rondleiden van gasten en catering tijdens evenementen. De pr groep zorgt voor communicatie en het bestuur zorgt o.a. voor organisatie en financiën.

Gezond en gelukkig

Vrijwilligerswerk in een groene omgeving is gezond. Vrijwilligers zijn in beweging, werken buiten samen en zien planten groeien en bloeien. Aansluiten bij de natuurtuin geeft je persoonlijke voldoening. In overleg met de tuincoördinator is er ruimte voor het ontplooien van eigen initiatief. Natuurlijk is er de gezelligheid in de koffiepauze. Je ziet hoe de tuin steeds aantrekkelijker wordt door de steeds nieuwe projecten.

Werkgroepen

schoffelen in de moestuin
Tuingroep

Een grote groep enthousiaste mannen en vrouwen onderhoudt de tuin. Op donderdagochtend komt de groep bij elkaar die onder andere zorgt voor de moestuin, fruittuin en paddenpoel. Ook het groot onderhoud wordt door deze mensen verzorgd. Deze groep zal ook oogsten. Deze oogst is in eerste instantie bedoeld voor de catering voor bezoekers. Wat over is wordt verdeeld onder de vrijwilligers. De moestuin en fruittuin worden onderhouden volgens de uitgangspunten van VELT. Dat betekent ecologisch telen zonder pesticiden. Voor degenen die nog niet weten hoe je dat doet is alle ruimte om van elkaar te leren.
Op woensdagmiddag werkt een aantal mensen vooral in de kruidentuin en de wilde plantentuin. De kleurenpracht die deze tuin oplevert is niet te beschrijven.

Interesse? Neem contact op met Kees Beljaars via tuincoordinator@natuurtuin.org

vrijwilligster in de tuin
Onderhoud van de Wilde plantentuin

Op maandagmiddag en woensdagmiddag werkt deze groep aan een tuin met inheemse wilde planten en bloemen. De kleurenpracht die deze tuin oplevert is niet te beschrijven. Dit deel van de tuin biedt voedsel en onderdak aan zoveel mogelijk insecten en vogels.
Er is de afgelopen jaren een knaagdierenburcht gebouwd, een houtwal van snoeihout en een leemwand voor graafwespen.

Interesse? Neem contact op met Kees Beljaars via tuincoordinator@natuurtuin.org

Kookgroep “Samen koken”

Elke tweede vrijdagmiddag in de maand en voor activiteiten kookt deze groep lekkere hapjes. Daarvoor gebruikt ze zoveel mogelijk oogst uit onze eigen natuurtuin. Uiteraard vegetarisch want vlees kweken we niet. Leer met elkaar biologisch koken en deel de resultaten met de bezoekers van evenementen. Zie ook Ecologische voeding en levenswijze

Belangstelling? Neem contact op via kookgroep@natuurtuin.org

kinderen met schepnetjes
Educatiegroep

De doelstelling van deze groep is om mensen te leren ‘kijken’ naar de vele wonderen in de natuur en bewust maken van de samenhang van flora en fauna in de eigen omgeving. Daarvoor organiseert of coördineert deze groep veel verschillende activiteiten en evenementen voor bezoekers, cursussen, rondleidingen voor kinderen in schoolverband en stagemogelijkheden. Lees meer over wat Natuurtuin ’t Loo doet voor educatie.

Interesse? Neem contact op met Lisette Dekkers via: educatie@natuurtuin.org

Bezoekers in de volop bloeiende wilde plantentuin
Rondleidersgroep

Ben je geïnteresseerd in de natuur en in de Natuurtuin in het bijzonder en vind je het leuk om voor een groep te staan, dan ben je misschien de man/vrouw die onze rondleidersgroep kan komen versterken!
De rondleidingen duren ongeveer anderhalf uur. Vooraf krijg je een praktijkopleiding door mee te lopen met een ervaren rondleider. Het is leuk en gezellig werk met mensen die een dagje uit zijn en meestal vol bewondering zijn voor wat er op deze plek tot stand is gebracht.
Je bepaalt zelf hoe vaak je een rondleiding wilt doen door op het rooster in te tekenen. Af en toe vragen we je om een keertje extra te komen als bezoekers een arrangement hebben geboekt.

Interesse? Neem contact op via rondleidingen@natuurtuin.org

Gastvrouwen / gastheren

Op deze mensen kunnen bezoekers rekenen voor een lekker bakje koffie of thee bij een rondleiding of evenement. Vind je het gezellig om bezoekers zich welkom te laten voelen en weet je hoe je koffie moet zetten? Dan is dit wellicht de groep voor jou.

Interesse? Neem contact op via info@natuurtuin.org

Werkgroep Eco Natuurmarkt

Vind het leuk om events te organiseren en bedenken? Deze werkgroep organiseert het grootste jaarlijkse evenement in Natuurtuin ’t Loo. Daarvoor speur je naar je de nieuwste ontwikkelingen voor ecologisch en duurzaam leven, heb je contact met bedrijven of regel je de logistiek voor de marktkramen.

Interesse? Neem contact op met Mark Verhoeven via natuurmarkt@gmail.com

Pr groep

Deze groep werkt aan promotie, communicatie en fondsenwerving voor Natuurtuin ’t Loo. We ondersteunen de informatie voor de vrijwilligers, promotie van evenementen en het werven van vrijwilligers en donateurs. Hier ligt een breed scala van werkzaamheden. Bijvoorbeeld het onderhoud van de website, post op social media en perscontacten.

Interesse? Neem contact op met Herma Godschalk via pr@natuurtuin.org

Rabobank prijs
Bestuur

Het bestuur zorgt voor de organisatie, de contacten met gemeente en bedrijven, de financiën, vergunningen en ga zo maar door. De huidige bestuursleden zijn:

Mark Verhoeven, voorzitter. voorzitter@natuurtuin.org

Riny Kersten, secretaris. info@natuurtuin.org

Berthy Bierens, penningmeester. penningmeester@natuurtuin.org

Kees Beljaars en George van Och, tuincoördinators. tuincoordinator@natuurtuin.org

Jac van Bommel, bijenhouders. bijenhouders@natuurtuin.org

Jack van Renen, websitebeheer. website@natuurtuin.org

Projecten

Vind je het gezellig om mee te werken aan de Natuurmarkt? Of wil je een keertje meedoen om te kijken of vrijwilligerswerk iets voor jou is? We kunnen je hulp goed gebruiken!

Zondag 24 juni
Op zondag 24 juni 2018 is de Natuurmarkt in Natuurtuin ’t Loo. Vind je het leuk om met mensen om te gaan en er een gezellige dag van te maken? We zoeken vrijwilligers voor het voorbereiden, serveren en verkopen van hapjes en drankjes. En natuurlijk ook na afloop opruimen. We kunnen je hulp gebruiken tussen 10.00 – 19.00 uur. Een gedeelte van de tijd kan natuurlijk ook. De kookgroep is nu al hard bezig maar komt handjes te kort. Je kunt je opgeven bij Ger Burgmans, kookgroep@natuurtuin.org

Maandag 25 juni
Na de Natuurmarkt moet er ook opgeruimd worden. Daarvoor zoeken we hulp tussen 9.00 – 19.00 uur. Een gedeelte van de tijd kan ook. Een rustiger moment waarin je wel contact hebt met andere vrijwilligers van Natuurtuin ’t Loo. Opgeven bij Ellen Burgmans, natuurmarkt@gmail.com

Kinderen planten bomen

Boomfeestdag in Natuurtuin ’t Loo
De stoom kwam er vanaf

22 Maart kwamen 20 leerlingen van groep 8 van de Bernardusschool boomfeestdag vieren in de Natuurtuin. Het was een bijzondere boomfeestdag want het was de 60e keer dat dit gevierd werd. Er werden wilgen geplant en een groot aantal struikjes. Omdat dit in een verdiept gedeelte van de tuin moest gebeuren was het hier een beetje modderig. En, sorry moeders, werden de kinderen hier ook een beetje vies van…en sommige wel erg vies. Lees meer over de boomfeestdagen

Waarachtige Knuppelbrug

maart 2017

Deze week is de knuppelbrug afgerond. De hele winter waren vrijwilligers bezig met schroeven en spijkers om de planken stevig te bevestigen aan de liggers. Ze liepen daarbij grote risico’s op een nat pak en op geplette duimen. Vraag het maar aan Jan Vingerhoets. Zijn duim draagt nog steeds de sporen van een ongelooflijke…  Lees verder>>

Louis, Jan en Ton werken aan de knuppelbrug
Ontmoetingscentrum De Wingerd.

Bouw De Wingerd

Onze vrijwilligers hebben met hart en ziel een jaar lang gewerkt aan de bouw van de nieuwe Wingerd waar we elke dag van genieten. Bedankt allemaal voor het fantastisch resultaat! Lees meer over de bouw van De Wingerd.

Meer verhalen over de projecten van onze vrijwilligers in nieuwsbrieven.