Natuurtuin ’t Loo

Voedt de bodem en de bodem voedt uw planten

 

 

In de gangbare landbouw worden er meststoffen gegeven om de planten te laten groeien. U kunt immers meststof voor rozen, buxusmeststof en groentemeststof in het tuincentrum kopen. De planten groeien hier inderdaad goed van, maar alleen tijdelijk.

Het grote probleem met deze manier van tuinieren is dat u effectief uw planten voedt, maar vergeet de bodem te voeden. Maar deze bodem is de plek waar uw planten groeien, waar ze hun voedingsstoffen uit halen en waar ze ‘in’ groeien. Doordat u de bodem verwaarloost, verarmt deze jaar na jaar.

Een bodem zonder organische stof, zonder bodemorganismen is een bodem waar ziekten en plagen vrij spel krijgen. Gebreksziekten treden op, verschillende processen in de plant verlopen slecht door een tekort sporenelementen, de plant verzwakt en wordt zelf gevoelig voor zwakke pathogenen die bij gezonde planten geen kans maken.

U kunt het vergelijken met iemand die al gedurende lange tijd antibiotica krijgt en sterk verzwakt is door een slepende ziekte. Deze persoon is ook hypergevoelig voor een simpele verkoudheid of griep. Alle weerstandsmechanismen zijn verzwakt of zelfs onbestaand.

Andere manier

Kijk naar de natuur. In een bos groeit alles heel goed, plagen komen er niet of nauwelijks voor. Er lopen daar ’s nachts nochtans geen kaboutertjes rond met zakken meststoffen. Dit is omdat er op een andere manier gewerkt wordt.

Er wordt gewerkt zoals ook u zou moeten werken in de tuin.

Elke plant die sterft valt neer op de bodem en wordt verteerd en opgenomen in de bodem. Het gehalte organische stof in een bodem stijgt zo voortdurend. Samen met dit gehalte organische stof stijgt het gehalte aan humus en levende micro-organismen.

Deze micro-organismen zorgen op hun beurt voor de omzetting van organisch materiaal tot voedingsstoffen. Deze micro-organismen vormen als het ware ondergrondse meststofstrooiers. Ze leveren de juiste meststoffen aan de planten op het moment dat de planten die nodig hebben.

Dus: voedt de bodem en de bodem voedt uw planten. Het belang van een gezonde, rijke bodem is enorm en niet te overschatten. Alles in een natuurlijke moestuin bouwt verder op een goede bodem, rijk aan organische stof.

Bodemleven

Als het gehalte aan organische stof hoog is in de bodem, wordt ook het bodemleven gestimuleerd. Deze micro-organismen zijn belangrijk in het vormen van de ideale structuur in de bodem, zodat zuurstof in en CO2 uit de bodem kan, water snel wordt afgevoerd en wortels zich gemakkelijk verspreiden op zoek naar water en voedingsstoffen.

Deze bodemorganismen gebruiken de organische stof in de bodem als voedsel en zetten een deel hierbij om tot humus. Humus bindt heel goed voedingsstoffen en stelt ze beschikbaar voor de planten. Ook heeft humus een belangrijke functie in het vormen van een goede bodemstructuur.

Liever iets NIET doen

Indien er voldoende organische stof in de bodem zit, kunt u beter verschillende dingen NIET doen om te helpen.

Om de groei van de micro-organismen te stimuleren en het gehalte aan organische stof hoog te houden is het belangrijk de grond NIET om te spitten.

U leest het goed: het is beter van NIET te spitten. Hier zijn verschillende redenen voor:

  • Het omdraaien van de grond heeft desastreuze gevolgen voor het bodemleven. Alle bodemorganismen zitten op plaatsen die ideaal zijn voor hen. Wanneer ze verplaatst worden veranderen deze omstandigheden drastisch en sterven grote hoeveelheden van het bodemleven.
  • Spitten stimuleert het ontkiemen van onkruiden. Door het omdraaien van de grond haalt u 1000-den onkruidzaden naar boven die hebben gewacht op deze kans om te ontkiemen en u te pesten.
  • Door het spitten brengt u extra zuurstof in de bodem waardoor de aanwezige bacteriën in overdrive gaan en aan een hoog tempo organische stof gaan verbruiken. Hierdoor komen er veel voedingsstoffen vrij. Uw planten gaan iets harden groeien, veel voedingsstoffen gaan uitspoelen en het gehalte aan organische stof gaat elk jaar dalen.

Ook zeker NIET spuiten

U vindt het misschien evident dat u niet spuit in de moestuin, maar nog steeds zijn er enorm veel mensen zijn die van alles spuiten op hun eigen gekweekte groenten.

Buiten het gezondheidsvraagstuk is er nog een ander groot probleem met bestrijdingsmiddelen, zowel met pesticiden als met herbiciden.

Pesticiden en herbiciden hebben een bewezen negatieve invloed op bodemorganismen, ook wanneer het product enkel over de plant boven de grond wordt gespoten. Een gedeelte valt immers altijd op de grond en een andere gedeelte bereikt de grond via de wortels van de plant.

Zeker bij herbiciden – die dikwijls in grote hoeveelheden over grote oppervlaktes worden gebruikt – is het contact met de bodem groot. Regenwormen, één van de belangrijkste organismen in de bodem, is heel gevoelig voor bestrijdingsmiddelen en zal bijna direct verdwijnen na een toepassing van pesticiden en herbiciden.

Maar niet enkel regenwormen verdwijnen, ook veel bacteriën zijn gevoelig voor bestrijdingsmiddelen waardoor ze verdwijnen. Schimmels zijn hier minder gevoelig voor waardoor hun aandeel in de bodem stijgt, met meer schimmelziektes tot gevolg.

Er zijn ook nog veel andere gevolgen. Zo is de werkzame stof van RoundUp, glyfosaat, eigenlijk een chelaat. Hiermee wordt bedoeld dat dit een stof is die gemakkelijk met andere stoffen een verbinding aangaat. Hierdoor is deze stof niet meer beschikbaar voor de plant.

Het gevolg hiervan is dat bij het gebruik van RoundUp heel veel sporenelementen vastgehouden worden door dit chelaat. Sporenelementen zijn noodzakelijk voor vele stofwisselingsprocessen in de plant. Bij gebrek hieraan gaan planten slecht ontwikkelen en gevoelig worden voor plantenziektes.

Ook grijpen pesticiden in op het vormen van een natuurlijk evenwicht in de tuin, waardoor u in een vicieuze cirkel van bestrijden en plagen terecht komt.

Belangrijkste principe

Het belangrijkste principe van een Natuurlijke Moestuin is: Voedt de bodem en de bodem voedt uw planten.

Indien u dit onthoudt en toepast bij alles wat u doet bent u al goed op weg om een goed werkende Natuurlijke Moestuin te ontwikkelen.  U moet bij alles wat u doet – of niet doet – in uw tuin afvragen wat het effect op de bodem is en of dit wel een gewenst effect is. Indien u twijfelt of niet zeker bent is het beter om even te wachten en extra advies in te winnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak de volgende rekensom af. * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.