Natuurtuin 't Loo

Over ons

Doelstelling

Natuurtuin ’t Loo levert in de regio een bijdrage aan bewustwording van duurzaamheid, biodiversiteit en verantwoord leven. Daarom is de tuin een ecologisch centrum voor Bergeijk en omgeving, waar inwoners en toeristen kunnen genieten. Tegelijkertijd bieden we inspiratie voor een duurzaam gebruik van de aarde. Natuurtuin ’t Loo laat bezoekers kennis maken met de ingenieuze samenhang van het bodemleven met dat van planten, insecten en vogels. Biodiversiteit is onze gezamenlijke passie.

Drie verenigingen midden in de Bergeijkse gemeenschap

Natuurtuin ’t Loo in Bergeijk is een burgerinitiatief van drie natuurverenigingen: VELT, IVN en de Bijenhoudersvereniging. De drie verenigingen vormen samen Stichting Natuurtuin ’t Loo. Met een vaste kern van ongeveer 50 vrijwilligers toverden we twee drassige voetbalvelden om tot een ecologische natuurtuin, die in augustus 2000 werd geopend. Samen met lokale bedrijven en de gemeente bouwden we het unieke ontmoetingscentrum De Wingerd dat in 2017 werd uitgeroepen tot finalist in de Brabantse Stijlprijs.

Burgerinitiatief

Natuurtuin ’t Loo is een burgerinitiatief. Volledig opgezet en voortgezet door burgers, met steun van gemeente en bedrijfsleven. Onze vrijwilligers, inclusief het bestuur, worden niet beloond met financiële middelen. De sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling en het genieten van de natuur vormen de onbetaalbare tegenwaarde voor de vrijwilligers.

Bestuur Stichting Vrienden Natuurtuin ’t Loo
Herma Godschalk, voorzitter
Ton Peek, penningmeester
Riny Kersten, secretaris

RISN 810906454

Vriend worden? Als vriend van Natuurtuin ’t Loo steun je onze activiteiten

Bestuur Stichting Natuurtuin ’t Loo
Mark Verhoeven (Bijenhoudersvereniging Bergeijk), voorzitter. voorzitter@natuurtuin.org
Riny Kersten (Velt, Bergeijk/Eersel), secretaris. bestuur@natuurtuin.org
Berthy Bierens (IVN Bergeijk/Eersel) , penningmeester. penningmeester@natuurtuin.org
George van Och, tuincoördinator. tuincoordinator@natuurtuin.org
Berno Nieuwenhuizen (IVN Bergeijk/Eersel) , berno.nieuwenhuizen@gmail.com
Stans van Dongen (Velt, Bergeijk/Eersel), stans.vandongen@natuurtuin.org
Jack van Bommel (Bijenhoudersvereniging Bergeijk)

(het bestuur bestaat uit vrijwilligers die hun functie onbezoldigd uitvoeren)

RISN 808059944

Natuurtuin ’t Loo is de thuisbasis van onze verenigingen:

Logo Velt
logo ivn

Samen met vrijwilligers zetten we ons elke dag actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Om dat doel te bereiken, komt Velt op voor biodiversiteit en een energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden.

IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Bergeijk-Eersel wil door allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten er toe bijdragen dat de bevolking ( en met name de jeugd ) zich bewust wordt van de relaties tussen mens, zijn cultuur en de levende en de niet levende omgeving. Hiervoor organiseren wij excursies, wandelingen, cursussen, exposities, filmavonden en lezingen.

De bijenhouders van Bergeijk doen hun uiterste best om op een natuurlijke manier te imkeren. We scheppen een ecologische omgeving in de natuurtuin waarin biodiversiteit centraal staat. Dat is geen leeg woord. We proberen een klimaat te scheppen waarin zoveel mogelijk insecten een thuis vinden, ook de bijen.

De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) behartigt landelijk de belangen van imkers in alle hoeken van het land.