Natuurtuin ’t Loo

Nationale Boomfeestdag 2017

“De stoom kwam er vanaf”

22 maart 2017 kwamen 20 leerlingen van groep 8 van de Bernardusschool boomfeestdag vieren in de Natuurtuin. Het was een bijzondere boomfeestdag want het was de 60e keer dat dit gevierd werd. Er werden wilgen geplant en een groot aantal struikjes. Omdat dit in een verdiept gedeelte van de tuin moest gebeuren was het hier een beetje modderig. En, sorry moeders, werden de kinderen hier ook een beetje vies van…en sommige wel erg vies.

De jongens van de klas hadden er zo’n zin in dat er letterlijk stoom af kwam, of was dat van de berg houtsnippers die ze de tuin in moesten kruien? Ze hadden in ieder geval geen tijd om aan de binnenactiviteit deel te nemen. Hier hadden dan de meisjes weer heel veel zin in.

Een fanatiek clubje die groep 8. Bedankt voor de fijne ochtend.

Kinderen planten bomen

60 jaar Boomfeestdag

De gemeente Bergeijk bestede dit jaar extra aandacht aan de Boomfeestdag. De Nationale Boomfeestdag bestaat in 2017 namelijk 60 jaar. Bergeijk heeft vanaf het begin meegedaan en is accent-gemeente van Noord-Brabant geworden. Dat betekent dat Bergeijk tijdens boomfeestdag “hoog ” bezoek kreeg.

 

Sinds het prille begin viert de gemeente Bergeijk de Nationale Boomfeestdag. We planten samen met kinderen bomen en vertellen hen op school over het belang van een groene omgeving. Jaarlijks stellen we samen met IVN, Natuurtuin ’t Loo en de scholen een programma samen. Incidenteel in samenwerking met overige partners als verenigingen, bedrijven, WSW-bedrijf, dorpsraad, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Natuurlijk vieren we de Boomfeestdag ook mee in 2017, wanneer de Nationale Boomfeestdag 60 jaar bestaat, in Nederland… en in Bergeijk! 

 

Driedubbel feest! 

2017 is in Bergeijk om meerdere redenen een feestjaar. Niet alleen bestaat de Nationale Boomfeestdag 60 jaar, het is ook 100 jaar geleden dat kunststroming ‘De Stijl’ ontstond. Gerrit Rietveld was een van de kunstenaars/architecten die bij deze kunststroming hoorde. In Bergeijk staat zijn enige industriële erfgoed, weverij De Ploeg, omringd door een groot park ontworpen door Mien Ruys. In 2017 is de grootscheepse renovatie van zowel het pand als het park klaar en ligt het er mooier dan ooit bij. Het perfecte decor derhalve om accentgemeente voor de Nationale Boomfeestdag te zijn. In het park van De Ploeg komen groen, erfgoed en design als vanzelf samen.

Bomen verbinden in Bergeijk 

Bomen verbinden op diverse manieren. Wij leggen met planten van bomen en struiken het accent op:

Verbinden vanuit erfgoed: Een historisch park met een historisch bedrijfspand. Bureau Mien Ruys verzorgt een workshop voor kinderen over het park;

Verbinden vanuit gezondheid: Aanleg van een Plukroute in een woonwijk. Gezond eten, stimuleren van bewegen en spel, een voedselbos, educatie … Verbinding tussen bewoners en eetbaar groen, mede gebaseerd op permacultuur;

Verbinden vanuit klimaat: Bossen met ernstige hagelschade van juni 2016 vervangen door nieuwe bomen en struiken. Bossen zorgen voor CO2 opslag, zorgen voor zuurstof, binden fijnstof en houden water vast. De negatieve effecten van klimaatveranderingen opvangen.

Verbinden vanuit educatie: Diverse zintuigen prikkelen in Natuurtuin ’t Loo door aanleg van een moerasbos. Kinderen intensiever in contact brengen met natuur en water. Ook een moment om ons aan te sluiten bij het initiatief One Tree Per Child.

Logo Natuurtuin

Educatiegroep Natuurtuin ’t Loo

De doelstelling van de Educatiegroep is om mensen te leren ‘kijken’ naar de vele wonderen in de natuur en bewust maken van de samenhang van flora en fauna in de eigen omgeving. Daarvoor organiseert of coördineert deze groep vrijwilligers veel verschillende activiteiten en evenementen voor bezoekers, cursussen, rondleidingen voor kinderen in schoolverband en stagemogelijkheden. Lees meer over wat Natuurtuin ’t Loo doet voor educatie.

Stichting Nationale Boomfeestdag krijgt regelmatig vragen van kinderen en basisscholen of en hoe ze mee kunnen doen aan de Boomfeestdag in hun gemeente. Met dit thema willen we kinderen en leerkrachten oproepen om hun burgemeester of wethouder Groen te benaderen en hen te vragen of de gemeente ervoor kan zorgen dat zoveel mogelijk basisscholen en kinderen mee mogen doen aan de Boomfeestdag, dat er dus wordt gekozen voor meer bomen in de gemeente.