Natuurtuin ’t Loo

Stages

We hebben contact met Stichting Paladijn, Scholengemeenschappen Were Di en het Rythovius College, om invulling te geven aan de vraag naar maatschappelijke stages en profielwerkstukken.

De maatschappelijke stage heeft onder andere tot doel jongeren te leren dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is: op tijd komen, op tijd afmelden als er iets is, je inpassen in een organisatie, leren van een deskundige. In dit kader zijn inmiddels goede contacten opgebouwd met een aantal regionale scholen.

Ook in verband met profielwerkstukken levert de natuurtuin mogelijkheden:in 2012 werd een werkstuk over Bomen zelfs genomineerd voor de OMO-prijs (Ons Middelbaar Onderwijs). Een ander koppel leerlingen heeft een Bomenwandeling ontworpen, met bijbehorende informatiebordjes.

-Stageplaats Heliconopleiding – Groenschool. De Natuurtuin biedt leerlingen van Helicon een stageplaats, begeleid door een vrijwillige leermeester.

-CWI – dagbesteding voor langdurig werkzoekenden: elke donderdagochtend werken een paar mensen die door het CWI geplaatst zijn in de Natuurtuin om zo weer te wennen aan het ritme van een arbeidsproces.

-Bureau HALT – traject met jongeren. Jongeren die een taakstraf hebben gekregen worden begeleid door tuincoördinator en vrijwilligers.

-Daarnaast heeft de Natuurtuin een publieke functie: van zonsopgang tot zonsondergang is zij opengesteld voor alle publiek en wordt er veel gespeeld, gewandeld, gerust en genoten!!


naar: vrijwilligers