Natuurtuin 't Loo

Wandelingen

Doelgroep: Voor kinderen op de basisschool (alle groepen)

Doel: Kinderen leren kijken naar de vele wonderen in de natuur. Zo krijgen ze begrip voor de samenhang in de natuur in hun eigen leefomgeving.

Opzet: Aan de hand van een boekje gaan de kinderen van de midden- en bovenbouw zelfstandig in kleine groepjes het uitgezette “Dreuzelpad” in de Natuurtuin lopen.

De kinderen van de onderbouw lopen hetzelfde pad met een themaboekje maar dan onder begeleiding van een ouder of leerkracht.

Tijdsduur: De rondleiding in de tuin duurt ongeveer 1,5 uur. De voorbereiding in de klas kan naar wens worden ingevuld door de leerkracht.

Tips voor leerkrachten: Onze ervaring is dat de kinderen de rondleiding meer waarderen als ze zich in de klas in het onderwerp hebben ingeleefd. Daarom is er een handleiding gemaakt waarin tips staan voor voorbereidende lessen, zowel voor de leerkracht, als werkideeën voor de kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen. Vanzelfsprekend is er voldoende ruimte voor eigen invulling van de leerkracht. Er zijn titels genoemd van boekjes die bij de bibliotheek te leen zijn over het onderwerp.

Download de handleiding voor leerkrachten.

Voorbereiding:  kopieer voor ieder kind een themaboekje dat bij de gekozen wandeling hoort. De kinderen nemen zelf een boekje, potlood en evt. gum mee naar de Natuurtuin. Verdeel de kinderen in maximaal 8 groepjes.

downloads Themaboekje wandeling: Kriebelbeestjes

bijen

downloads Themaboekje wandeling: Zaden op reis

downloads Themaboekje wandeling: Water

downloads Themaboekje wandeling: Algemeen

slootje onderzoeken

Organisatie: In de themaboekjes is geen vaste volgorde in de vragen aangebracht. Daardoor kan er op alle punten in de tuin gestart worden, waarbij de kinderen de aangegeven route volgen en zo langs alle vragen komen. Bij de midden- en bovenbouw worden meerkeuzevragen gesteld. Achter elk antwoord staat een aantal cijfers waarmee op de laatste bladzijde van het boekje een puzzel kan worden ingevuld. Als de goede antwoorden gegeven worden levert dit een woord op. Hierdoor kunnen de kinderen zichzelf controleren (en het is bovendien spannend het woord te vinden). De vragen voor kinderen van de onderbouw zijn zo gemaakt dat de begeleider geholpen wordt er een leuke tocht van te maken.

Tijdens de wandeling krijgen de kinderen op een vaste plek een glaasje limonade. Daar wordt ook nog iets verteld over het onderwerp door een educatiemedewerker.

Regels: Blijf op de paden! Zeker in de buurt van de bijenhal. Wel mag er over het “Biepad” worden gelopen rondom de bijenhal. Pluk geen bloemen en andere planten. Verstoor de dieren niet.

Kosten: De kosten zijn 1 euro per kind met een minimumbedrag van 20 euro. Voor kinderen uit de gemeente Bergeijk is het gratis omdat de Natuurtuin subsidie krijgt van de gemeente. Dit is inclusief een glaasje sap voor de kinderen. De teksten van de boekjes kunt u hier vinden. De “te kopiëren versie” kan gedownload worden en dan voor alle kinderen gekopieerd. Mocht dit niet lukken neem dan contact me ons op.

Aanmelden: Om te voorkomen dat er meerdere groepen tegelijk aanwezig zijn, moet er van te voren worden gereserveerd. Bovendien is er dan altijd een natuurgids/begeleider aanwezig.

Contact: educatie@natuurtuin.org

.