Natuurtuin 't Loo

In Memoriam Jos van den Putte

Op zondag 10 maart hebben we onder massale belangstellingafscheid genomen van Jos van den Putte. Jos was 25 jaar geleden een van de kartrekkers van Natuurtuin ’t Loo. Samen met Ingrid, zijn vrouw, en vele vrijwilligers heeft Jos aan de basis gestaan van de huidige Natuurtuin. Een inspiratie- en educatiecentrum voor een biologische, ecologische leefwijze en waar biodiversiteit een belangrijk onderdeel is. Jos heeft daar op zijn eigenpersoonlijke wijze een passende stempel op gedrukt.

Na een kort ziekbed is Jos zondagnacht 3 maart op de Weebosch overleden. In zijn laatste weken heeft hij de wens uitgesproken om zijn afscheid in de Natuurtuin te organiseren. Wij hebben geen seconde na hoeven te denken over het antwoord op deze vraag. Met inzet van een grote groep vrijwilligers hebben we invulling gegeven aan deze wens.

Het is een indrukwekkend afscheid geworden met diverse sprekers en muziek. Ook hebben op zijn uitdrukkelijke wens stilgestaan bij zijn leven en het glas hierop geheven.

Onze eerste kennismaking was circa 10 jaar geleden op een doordeweekse avond in de boerderij aan de Boshovensestraat in Riethoven. Vanaf het eerste gesprek was er een klik tussen ons. Je was hierbij ook helder, ik moest jou opvolgen als voorzitter van de Natuurtuin.

Ook bij de verbouwing van de Wingerd tot het gebouw dat er nu staat. Je was trots op je zoon Jef voor het mooie ontwerp dat hij gemaakt heeft. Vele uren heb je aan de realisatie van de Wingerd gewerkt. Met een grote groep vrijwilligers getimmerd, gemetseld en opgeruimd.

Vanaf het begin heb ik langzaam maar zeker het stokje van Jos overgenomen. Of het nu om de vergaderingen ging, de samenwerking tussen de drieverenigingen, of de natuurmarkt. Jos had het vertrouwen dat hij het los kon laten.

Wij zullen hem missen, als vriend, als mens en als leermeester. Nog vaak zullen we terugdenken aan de vele fijne gesprekken. Op de voor hem bekende waardige wijze heeft hij het laatste hoofdstuk van zijn levensboek afgerond. Het boek is uit, graag hadden we nog een paar hoofdstukkenmeer willen lezen. Helaas is het anders gelopen.

Namens alle vrijwilligers van Natuurtuin ’t Loo nogmaals dank Jos, voor alles wat je voor de Natuurtuin hebt betekend. Nel, jullie kinderen, familie, vrienden en bekenden, allemaal heel veel sterkte om het verlies van deze markante persoon een goede plek in het leven te geven. De vele mooie herinneringen en verhalen zullen ons hierbij zeker helpen.

Mark Verhoeven

Voorzitter Natuurtuin ‘t Loo