Natuurtuin ’t Loo

Duurzame energie

Zonnepanelen op bijenhal

In een ecologische levenswijze hoort ook de aandacht voor de opwekking van duurzame energie. Daarvoor nodigen we ieder jaar tijdens de Eco Natuurmarkt organisaties en bedrijven uit om hun nieuwste ideeën en producten te laten zien.

Natuurtuin ’t Loo wekt haar energie op een duurzame wijze op: het ontmoetingsgebouw De Wingerd verwarmen we met een lucht/warmtepompsysteem, elektriciteit komt van de zonnepanelen op de bijenhal en natuurlijk gebruiken we led verichting. Het gebouw is met vlas geïsoleerd en het afvalwater wordt door een helofytenfilter gezuiverd.