Natuurtuin 't Loo

Disclaimer en Privacy

Aan de inhoud van de website natuurtuin.org besteed Stichting Natuurtuin ’t Loo in Bergeijk de grootste zorgvuldigheid. Wij streven hierin naar juistheid, volledigheid en actualiteit om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Desondanks kan niet worden ingestaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor het ononderbroken functioneren van de website natuurtuin.org. Stichting Natuurtuin ’t Loo aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor, noch voor de activiteiten die voortvloeien uit het bezoek van de website natuurtuin.org

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Natuurtuin ’t Loo te mogen claimen of te veronderstellen.

Gebruiksvoorwaarden website natuurtuin.org

Indien u via de website natuurtuin.org een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Stichting Natuurtuin ’t Loo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud op deze sites.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden, waaronder bezoekers, cursisten en leveranciers, aangeboden informatie op onze site. Wij hebben het recht om door derden aangeboden informatie te veranderen en/of verwijderen indien deze in strijd is met de wet, de belangen van overige bezoekers, andere derden of voorwaarden van Stichting Natuurtuin ’t Loo.

Het is de bezoeker van de website natuurtuin.org niet toegestaan op de website getoonde informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Natuurtuin ’t Loo.

Privacy

Stichting Natuurtuin ’t Loo neemt de privacy van de bezoekers van de website natuurtuin.org zeer serieus. Wij zullen gegevens van bezoekers en hun accounts niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden verstrekken.

Nieuwsbrief

We verwerken je naam en e-mailadres om je onze nieuwsbrief te sturen. Dit doen we met het programma Mailchimp. Onderaan iedere nieuwsbrief kun je jouw gegevens inzien en bewerken. Je kunt je zelf afmelden en aanmelden. Natuurtuin ’t Loo, Bergeijk deelt deze gegevens niet met anderen.

Campagnes

Incidenteel zijn er campagnes van Natuurtuin ’t Loo waaraan je kunt deelnemen. De gegevens die we dan opvragen zijn uitsluitend bedoeld om te kunnen corresponderen met deelnemers. Deze gegevens delen we niet met anderen. We bewaren deze gegevens gedurende de campagne.

Google analytics

We gebruiken Google analytics om te zien hoe vaak bepaalde pagina’s van onze website worden bezocht. Daardoor kunnen we onze informatie afstemmen op de behoefte van de bezoekers. We delen deze informatie niet met anderen.

Whatsapp

Vrijwilligersgroepen van Natuurtuin ’t Loo gebruiken Whatsapp om binnen de groep informatie uit te wisselen. We voegen je toe nadat je hebt aangegeven lid te willen zijn van die specifieke vrijwilligersgroep. Je kunt zelf de groep verlaten. We slaan persoonsgegevens uit deze groepen niet op en delen ze niet met anderen.

Facebook

We plaatsen foto’s van evenementen op facebook. Daarvoor gebruiken we voornamelijk overzichtsfoto’s die een sfeerimpressie geven. We plaatsen foto’s van vrijwilligers die aan het werk zijn in de Natuurtuin. We vragen zoveel mogelijk vooraf toestemming.

Foto’s

Tijdens een bezoek aan onze tuin kunnen er foto’s gemaakt worden door en van vrijwilligers en bezoekers van Natuurtuin ’t Loo, Bergeijk. Deze kunnen worden gepubliceerd op onze website, social media, in advertenties, brochures, folders en andere communicatiemiddelen. We vragen daarvoor toestemming van de fotograaf. Sinds juli 2018 publiceren we geen foto’s van kinderen mits de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.

Klachten

Klachten, opmerkingen of signalering van inhoud die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar voorzitter@natuurtuin.org